Marzena Gąsiorek-Nagórka

Współpracę z Saski Partners rozpoczęła w 2013 roku. Rozpoczęła karierę w Ministerstwie Skarbu Państwa. Później w Banku Handlowym (Citigroup) współzarządzała zespołem do spraw relacji z klientami strategicznymi. W CA IB Financial Advisers (UniCredit) nadzorowała transakcje na rynkach kapitałowych, a następnie w KBC Securities kierowała zespołem odpowiedzialnym za transakcje fuzji i przejęć.