Team

We are one of Poland’s most experienced teams of advisors specialising in mergers and acquisitions. Our senior team members have over two decades of experience in working on acquisitions and sales of companies.

Since 2007 we have formed a cohesive, integrated team, which we are constantly expanding. We can carry out the most complex and demanding transactions, take on the greatest challenges the financial markets have to offer and support clients at every stage of their projects.

Dominik Olszewski

Dominik Olszewski

Managing Partner

Dominik is a co-founder of Saski Partners. He has over two decades of experience in investment banking, gained at international financial institutions. Dominik has advised on more than 50 projects including mergers and acquisitions, capital raising and corporate development. He specializes in projects for the energy, IT, industrial manufacturing and logistics sectors.

Hubert Huruk

Hubert Huruk

Partner

Hubert is a corporate finance and investment banking expert with over 21 years of experience in Poland and CEE gained during his work in international advisory institutions such as PwC, KPMG Advisory and Erste Securities, where he managed M&A and Corporate Finance teams. Hubert has advised on several dozen of transactions including M&A as well as equity, debt and hybrid financing.

Piotr Chorzewski

Piotr Chorzewski

Partner

Piotr has over ten years of experience in investment banking, gained in Poland and Finland, where he worked for Danske Bank and co-founded Taaleri Group. He has advised on various M&A transactions mainly in the food sector and industrial processing. Piotr has also an extensive business experience gained on managerial positions in sectors such as telecommunications, logistics and retail.

Gary Lewis

Gary Lewis

Partner

Gary has over twenty years of professional experience in financial sector, including twelve years in the investment banking gained at Nomura and Goldman Sachs where he focused on emerging markets transactions. He executed over 100 financing transactions totalling in excess of 30bn USD. He is a founder of SGFG Ltd. (UK), an affiliate of Saski Partners since 2018.

Jacek Legutko

Jacek Legutko

Executive Director

Jacek is an expert executive with over twenty years of experience in distressed assets restructuring, debt/ equity financing and M&A advisory projects gained at corporate banks private equity funds and investment funds including Citibank, Warsaw Equity Group or Raiffeisen.

Dominik Olszewski

Partner Zarządzający

Współzałożyciel Saski Partners. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej zdobyte w pracy dla międzynarodowych instytucji finansowych. Doradzał przy realizacji ponad 50 projektów z zakresu fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału. Specjalizuje się w projektach dla sektora produkcji przemysłowej, energetyki, IT i logistyki.

Hubert Huruk

Partner

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które zdobył w PwC, KPMG oraz Erste Polska kierując w nich zespołami M&A oraz Corporate Finance. Doradzał przy kilkudziesięciu projektach z zakresu zarówno fuzji i przejęć, jak i finansowania kapitałowego, dłużnego oraz mezzanine.

Piotr Chorzewski

Partner

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, zdobyte w Polsce oraz w Finlandii, gdzie pracował w Danske Bank oraz był współzałożycielem Grupy Taaleri. Specjalizuje się w transakcjcach w branży spożywczej oraz przetwórstwa przemysłowego. Zdobył szerokie doświadczenie biznesowe na stanowiskach menadżerskich m,in. w telekomunikacji, logistyce, handlu detalicznym.

Piotr Chorzewski

Partner

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, zdobyte w Polsce oraz w Finlandii, gdzie pracował w Danske Bank oraz był współzałożycielem Grupy Taaleri. Specjalizuje się w transakcjcach w branży spożywczej oraz przetwórstwa przemysłowego. Zdobył szerokie doświadczenie biznesowe na stanowiskach menadżerskich m,in. w telekomunikacji, logistyce, handlu detalicznym.

Gary Lewis

Partner

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w tym 12 lat w bankowości inwestycyjnej w międzynarodowych instytucjach takich jak Nomura i Goldman Sachs, w których realizował transakcje głównie na rynakch wschodzących. Doradzał przy ponad 100 transakcjach o wartości powyżej 30 mld USD. Założyciel SGFG Ltd. (UK) firmy doradczej stowarzyszonej z Saski Partners od 2018 roku.

Gary Lewis

Partner

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w tym 12 lat w bankowości inwestycyjnej w międzynarodowych instytucjach takich jak Nomura i Goldman Sachs, w których realizował transakcje głównie na rynakch wschodzących. Doradzał przy ponad 100 transakcjach o wartości powyżej 30 mld USD. Założyciel SGFG Ltd. (UK) firmy doradczej stowarzyszonej z Saski Partners od 2018 roku.

Jacek Legutko

Dyrektor Wykonawczy

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji projektów restrukturyzacyjnych, finansowania dłużnego i kapitałowego oraz doradztwa fuzji i przejęć, które zdobył podczas pracy w bankowości korporacyjnej, funduszach Private Equity oraz firmach i funduszach inwestycyjnych, m.in. w Citibanku, Warsaw Equity Group, Raiffeisen.

Marzena Gąsiorek-Nagórka

Dyrektor

Współpracę z Saski Partners rozpoczęła w 2013 roku. Rozpoczęła karierę w Ministerstwie Skarbu Państwa. Później w Banku Handlowym (Citigroup) współzarządzała zespołem do spraw relacji z klientami strategicznymi. W CA IB Financial Advisers (UniCredit) nadzorowała transakcje na rynkach kapitałowych, a następnie w KBC Securities kierowała zespołem odpowiedzialnym za transakcje fuzji i przejęć.

A LEADING CORPORATE FINANCE
ADVISOR, OFFERING A BRIDGE
BETWEEN POLAND
AND INTERNATIONAL MARKETS

corporate finance · mergers and acquisitions · fundraising · financial restructuring · strategic financial advice · equity financing · debt financing · private equity · private debt · refinancing · estate planning · family office · company strategy · company disposal · company purchase · financial model · valuation · issued shares · bond issue · leveraged buyote · management buyout