Customers about us

Financing the development of Alvo

❜❜ Cooperation with Saski Partners allowed us to comfortably go through the long and complicated process of obtaining financing. Thanks to the experience, creativity and professionalism of our consultants, we managed to find a partner who will provide Alvo with financial stability and further dynamic development, without the need to immediately change the family nature of our company.

Tadeusz Olszewski, owner of Alvo

Klienci o nas

Finansowanie rozwoju Alvo

❜❜ Współpraca z Saski Partners pozwoliła nam na komfortowe przebycie długiego i skomplikowanego procesu pozyskania finansowania. Dzięki doświadczeniu, kreatywności i profesjonalizmowi doradców, udało nam się udało nam się pozyskać partnera, który zapewni Alvo stabilność finansową i dalszy dynamiczny rozwój, bez konieczności natychmiastowej zmiany rodzinnego charakteru naszej firmy.

Tadeusz Olszewski, właściciel Alvo