Strategiczne Doradztwo Finansowe

Wsparcie w podejmowaniu decyzji

Oferujemy przedsiębiorcom wsparcie przy wypracowaniu długoterminowej strategii rozwoju i wzrostu wartości firmy przy jednoczesnym dopasowaniu jej do długoterminowych celów właścicieli. Nasze doradztwo obejmuje analizę optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorcy modeli wzrostu, sposobów jego finansowania, a także bieżących i przyszłych potrzeb finansowych właścicieli. Dyskusję na temat strategii przekładamy na model finansowy, który precyzyjnie obrazuje skutki i korzyści planowanych działań oraz umożliwia analizę ich wariantów. Doradzamy właścicielom firm przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących pozyskiwania partnerów kapitałowych oraz sprzedaży akcji lub udziałów.

Dzięki naszej szerokiej wiedzy sektorowej, międzynarodowemu doświadczeniu i kontaktom z firmami partnerskimi z grupy CFI, oferujemy najlepsze rozwiązania, analizując kluczowe trendy rynkowe i aktualne poziomy wycen na rynkach międzynarodowych.

Nasze usługi obejmują:

  • sprzedaż całych przedsiębiorstw
  • sprzedaż pakietów akcji lub udziałów w spółkach
  • sprzedaż/nabycie aktywów
  • nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
  • fuzje przedsiębiorstw
  • joint ventures
  • wykupy lewarowane (LBO) lub wykupy menedżerskie (MBO/MBI)

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski