Restrukturyzacja finansowa

Wsparcie w restrukturyzacji finansowej

Wiele czynników, na które klient nie ma wpływu, może negatywnie wpłynąć na kondycję biznesową i finansową przedsiębiorstwa, a tym samym na jego wartość. Bezstronne i kreatywne wsparcie naszych profesjonalistów pomaga w zdefiniowaniu zarówno źródeł problemu, jak i optymalnych ścieżek wyjścia z trudnej sytuacji. Restrukturyzacja finansowa często stanowi część szerszej strategii rozwoju firmy, przy opracowaniu której oferujemy strategiczne doradztwo finansowe.

Wspieramy klienta w analizie jego bieżącej sytuacji finansowej i zidentyfikowaniu ewentualnych problemów, a następnie opracowujemy całościowy plan naprawczy z uwzględnieniem optymalizacji wskaźników zadłużenia i źródeł finansowania.

Nasze usługi z zakresu restrukturyzacji finansowej obejmują:

  • analizę sytuacji finansowej spółki
  • opracowanie modelu finansowego
  • analizę instrumentów finansujących działalność firmy
  • dobór instrumentów finansowych
  • pozyskanie ofert na finansowanie dłużne i kapitałowe
  • koordynację procesu pozyskania kapitału

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski