Nasze usługi

W trakcie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa pojawiają się momenty krytyczne wymagające podjęcia strategicznych działań i przeprowadzenia procesów wykraczających poza normalny tryb funkcjonowania firmy. Są to sytuacje, gdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję o pozyskaniu finansowania, sprzedaży lub zakupie aktywów, czy też przeprowadzeniu zmian w strukturze właścicielskiej.

Warto wtedy skorzystać z usług profesjonalnego doradcy, którego kluczowym zadaniem jest poprawa efektywności podejmowanych decyzji finansowych i właścicielskich oraz optymalizacja procesów transakcyjnych.

Jako zaufany doradca oferujemy naszym klientom pełen wachlarz usług oraz doradztwo strategiczne w tym zakresie, wspierając wzrost wartości ich firm oraz uzyskanie jak największych korzyści.

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Wspieramy firmy i przedsiębiorców w zakresie doradztwa transakcyjnego przy procesach fuzji i przejęć. Nasz profesjonalny zespół doradców posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji transakcji na rynku polskim i międzynarodowym.

Oferujemy pełen zakres doradztwa przy transakcjach fuzji i przejęć – sprzedaży i nabyciu aktywów oraz połączeniu firm (fuzje, joint-venture). Wspieramy także właścicieli i zarządy spółek przy wykupach lewarowanych.

więcej…

Pozyskiwanie Finansowania

Każdy rozwój firmy – zarówno organiczny, jak i poprzez przejęcia – potrzebuje odpowiedniego finansowania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu finansowania zarówno w formie długu i dodatkowego kapitału własnego.

Nasi Partnerzy doradzają przy transakcjach finansowania od niemal 30 lat, dzięki czemu dogłębnie rozumiemy specyfikę rynku, jego ograniczenia oraz zmieniające się wymagania inwestorów i potrzeby przedsiębiorców.

więcej…

Pozyskiwanie finansowania

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja Finansowa

Wspierając rozwój i wzrost wartości firm naszych klientów zwracamy uwagę na wypracowanie odpowiedniej struktury finansowania.

Dla budowania wartości przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie ma to, czy struktura zadłużenia i majątku odpowiada potrzebom firmy oraz jak wykorzystywany jest kapitał zewnętrzny. Nasi specjaliści analizują obecną strukturę finansowania przedsięwzięcia i doradzają jak ją poprawić.

więcej…

Strategiczne Doradztwo Finansowe

Wspieramy przedsiębiorców w decyzjach dotyczących strategii i rozwoju firmy, budowaniu jej wartości oraz zmian właścicielskich.

Prowadząc firmę, każdy przedsiębiorca wielokrotnie staje przed decyzją dotyczącą wyboru optymalnej ścieżki jej rozwoju oraz swojej dalszej roli w tym przedsięwzięciu. Opracowujemy analizę sytuacji z uwzględnieniem etapu rozwoju firmy, sektora, w którym działa, warunków rynkowych oraz stojących przed firmą wyzwań konkurencyjnych i długoterminowych planów jej właścicieli.

więcej…

Strategiczne doradztwo finansowe

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski