Zastrzeżenia prawne

Informacje i dane zawarte na stronie internetowej Saski Partners Sp. z o.o. sp. k. mają na celu przedstawienie ogólnej informacji o Spółce, a nie świadczenie usług doradztwa finansowego. Saski Partners Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji oraz danych podanych na swojej stronie internetowej. Saski Partners Sp. z o.o. sp.k. nie bierze odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z faktu wykorzystania informacji oraz danych znajdujących na stronie internetowej. Wszelkie znaki firmowe i towarowe, fotografie, ilustracje, chronione są prawem autorskim i przynależą do firm właściwych, a ich użycie na stronie ma na celu udokumentowanie i uwiarygodnienie działalności Saski Partners Sp. z o.o. sp.k. Trwałe powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiału graficznego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Saski Partners Sp. z o.o. sp.k.

Cookies

Serwis www.saskiskipartners.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, oraz przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski