Pozyskiwanie Finansowania

Finansowanie kapitałowe i dłużne

Rozwój firmy, zarówno organiczny jak i poprzez nabycie innego przedsiębiorstwa, często wymaga skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Naszym klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo, analizę dostępnych źródeł finansowania oraz dobór optymalnych z perspektywy strategii firmy oraz celów właścicieli instrumentów finansowania.

Posiadamy bezpośrednie kontakty z szerokim spektrum podmiotów finansujących działalność przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą takimi jak banki, fundusze (private equity, venture capital, mezzanine, private debt), holdingi Family Office oraz inwestorzy prywatni. Przeprowadzamy analizę optymalnych źródeł finansowania, dostosowując je do potrzeb spółek i planów ich właścicieli.

Koordynujemy działania związane z przebiegiem transakcji oraz identyfikujemy potencjalne źródła finansowania. W zależności od typu transakcji i potrzeb klienta, zakres naszych prac obejmuje przygotowanie dokumentów informacyjnych, modelu finansowego, opracowanie struktury finansowania oraz udział w negocjacjach z instytucjami finansującymi.

Wspieramy przedsiębiorstwa przy organizacji następujących rodzajów finansowania:

  • finansowanie bankowe
  • finansowanie mezzanine
  • finansowanie private equity/venture capital
  • finansowanie private debt
  • emisja obligacji
  • joint ventures
  • emisje obligacji zamiennych i wymiennych
  • emisje akcji/udziałów

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski