Fuzje i przejęcia

Sprzedaż i nabywanie spółek

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości. Transakcje fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) pozwalają na szybszą ekspansję firmy i poprawę wyników finansowych poprzez uzyskanie korzyści skali oraz bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Dzięki blisko 30-letniemu doświadczeniu naszych partnerów zdobytemu przy kilkuset transakcjach fuzji i przejęć wiemy, jak maksymalizować wartość takiej transakcji dla klienta. Potrafimy zidentyfikować i ograniczyć potencjalne ryzyka związane z transakcją.

Opracowujemy koncepcję transakcji i identyfikujemy potencjalnych inwestorów lub cele przejęć. Przygotowujemy dokumenty informacyjne, budujemy model finansowy oraz wykonujemy wycenę spółki. Koordynujemy całość procesu transakcyjnego wraz z przeprowadzeniem badania spółki (due diligence) i udziałem w negocjacjach. Organizujemy również finansowanie niezbędne do nabycia lub wykupu spółek.

Oferujemy obsługę pełnego spektrum transakcji M&A:

  • sprzedaż całych przedsiębiorstw
  • sprzedaż pakietów akcji lub udziałów w spółkach
  • sprzedaż/nabycie aktywów
  • nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
  • fuzje przedsiębiorstw
  • joint ventures
  • wykupy lewarowane (LBO) lub wykupy menedżerskie (MBO/MBI)

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski