Blog

Bakalland szykuje się do przejęć (Rzeczpospolita)

|

Bakalland szykuje się do przejęć (Rzeczpospolita)

W Rzeczpospolitej został opublikowany artykuł dotyczący planów ekspansji poprzez przejęcia spółki Bakalland, z komentarzem naszego Partnera, Tomasza Pasiewicza: „– Niepewność polityczno-gospodarcza może doprowadzić do tego, że wzrośnie liczba właścicieli gotowych sprzedać swoje firmy, szczególnie w przypadku biznesów bez sukcesorów. Będą bardziej skłonni do transakcji, ponieważ ryzyko dotyczące zmian podatkowych czy przepisów prawnych zniechęca do inwestowania w zwiększanie mocy produkcyjnych. W efekcie średnie wyceny mogą być niższe od poziomów z ostatnich lat. Nie musi to jednak skutkować większą liczbą transakcji. Niepewność sprzyjająca sprzedawaniu firm może zniechęcać potencjalnych kupujących. Bardziej skłonni do akceptacji tego ryzyka mogą być branżowi inwestorzy zagraniczni, którzy patrzą na nasz kraj w szerszej perspektywie, jako członka Unii Europejskiej czy NATO. Interesować mogą się nie tylko największymi firmami, ale także graczami mniejszymi, za to mającymi potencjał, by dalej rosnąć. Przykładem może być niedawne przejęcie przez japońskie Kewpie Corp. polskiego producenta majonezu Mosso Kwaśniewscy.”

Pełny artykuł znajduje się w płatnym serwisie Rzeczpospolitej pod linkiem: http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/312229860-Bakalland-szykuje-sie-do-przejec.html#ap-2.

Zobacz inne wpisy z tej kategorii:

  • |

    Nie obserwujemy obecnie fundamentalnych zmian w ocenie ryzyka inwestycyjnego w Polsce, które miałyby podłoże w sytuacji geopolitycznej. Oczywiście ten czynnik jest brany pod uwagę przy ocenie projektów inwestycyjnych. Jednak częściej barierą w pozyskaniu kapitału od zagranicznych inwestorów jest pogorszenie rentowności spowodowane wzrostem kosztów produkcji, jaki nastąpił w ostatn

  • |

    Nasz Partner Hubert Huruk skomentował stan i perspektywy polskiego rynku fuzji i przejęć dla "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Rezczpospolita, 27 grudnia 2021 - Duży ruch w przejęciach: Pandemia nieco urealniła wyceny aktywów, co pomagało w finalizowaniu transakcji. – Natomiast w ostatnich miesiącach wyceny spółek przy przejęciu kontroli odnotowują tendencję wzrostową w porównaniu

  • |

    Nasz Partner Zarządzający Dominik Olszewski skomentował dla Pulsu Biznesu obecną sytuację na polskim rynku fuzji i przejęć: W przyszłym roku będzie stabilnie DOMINIK OLSZEWSKI, partner zarządzający z Saski Partners Wzrost liczby fuzji i przejęć na rynku w trzecim kwartale to rezultat kumulacji. W tym roku inwestorzy i sprzedający na kilka miesięcy wstrzymali rozpoczęte procesy,

Następne wpisy

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Saski Partners Sp. z o.o. sp. k.
ul. Śniadeckich 10, 4 piętro
00-656 Warszawa
Tel.: +48 22 218 5900
E-mail: biuro@saskipartners.pl

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski