Blog

Dobry czas dla fuzji i przejęć

|

Dobry czas dla fuzji i przejęć

Nasz Partner Zarządzający Dominik Olszewski skomentował dla Pulsu Biznesu obecną sytuację na polskim rynku fuzji i przejęć:

W przyszłym roku będzie stabilnie

DOMINIK OLSZEWSKI, partner zarządzający z Saski Partners

Wzrost liczby fuzji i przejęć na rynku w trzecim kwartale to rezultat kumulacji. W tym roku inwestorzy i sprzedający na kilka miesięcy wstrzymali rozpoczęte procesy, nie myśleli też o nowych. Chociaż niepewności jest wciąż duża, biznes przyzwyczaił się do nowych okoliczności. Transakcje, nad którymi pracowano wcześniej, zostały odwieszone i część z nich udało się sfinalizować. Spodziewam się, że aktywność, którą obserwowaliśmy w trzecim kwartale, nie spadnie. Na przykład fundusze private equity, które planowały wyjścia na ten rok, będą się starały domknąć transakcje w czwartym kwartale. Źródłem podaży mogą być przedsiębiorstwa, które pod wpływem COVID-19 musiały dokonać przeglądu aktywów i zdecydowały się pozbyć części z nich. Firmy, które wyszły z pandemii obronną ręką, wracają do myślenia o rozwoju i szukają celów do przejęć. W przyszłym roku jednak pewnie wszystko wróci do poziomów, które obserwowaliśmy przed pandemią.

Całość artykułu można przeczytać pod lilnkiem: https://www.pb.pl/dobry-czas-dla-fuzji-i-przejec-1004619

Zobacz inne wpisy z tej kategorii:

  • |

    Nasz Partner Hubert Huruk skomentował stan i perspektywy polskiego rynku fuzji i przejęć dla "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Rezczpospolita, 27 grudnia 2021 - Duży ruch w przejęciach: Pandemia nieco urealniła wyceny aktywów, co pomagało w finalizowaniu transakcji. – Natomiast w ostatnich miesiącach wyceny spółek przy przejęciu kontroli odnotowują tendencję wzrostową w porównaniu

  • |

    Nasz Partner Zarządzający Dominik Olszewski skomentował dla Pulsu Biznesu obecną sytuację na polskim rynku fuzji i przejęć: W przyszłym roku będzie stabilnie DOMINIK OLSZEWSKI, partner zarządzający z Saski Partners Wzrost liczby fuzji i przejęć na rynku w trzecim kwartale to rezultat kumulacji. W tym roku inwestorzy i sprzedający na kilka miesięcy wstrzymali rozpoczęte procesy,

  • |

    Warszawa, 23 września 2020 r. – Coraz więcej osób zamożnych w Polsce w poszukiwaniu atrakcyjnych stóp zwrotów zwraca się ku rynkowi prywatnych transakcji dłużnych i udziałowych, uważają eksperci firmy doradczej Saski Partners. Rozwojowi tego rynku sprzyja rekordowo niskie oprocentowanie lokat i obligacji, słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie oraz restrykcyjna polityka kredyto

Następne wpisy

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Saski Partners Sp. z o.o. sp. k.
ul. Śniadeckich 10, 4 piętro
00-656 Warszawa
Tel.: +48 22 218 5900
E-mail: biuro@saskipartners.pl

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski