Blog

Bój o kolej na Kasprowy prędko się nie skończy (Rzeczpospolita)

|

Bój o kolej na Kasprowy prędko się nie skończy (Rzeczpospolita)

Tomasz Pasiewicz, nasz Partner Zarządzający, skomentował dla Rzeczpospolitej konflikt wokół Polskich Kolei Linowych:

„Transakcje nabycia akcji od podmiotów reprezentujących Skarb Państw mogą się wiązać z większym ryzykiem dla funduszy typu private equity. Warto odnotować, że spółki Skarbu Państwa z reguły nie zawierają takich umów sprzedaży, jakie są praktykowane w sektorze prywatnym, czyli nie godzą się na zawarcie w umowach zapisów dotyczących dzielenia się pewnymi ryzykami prawnymi oraz regulacyjnymi. Natomiast gdy sprzedającym jest podmiot prywatny, daje on w umowie gwarancje korekty ceny, w przypadku gdyby takie ryzyka się zmaterializowały.”

Cały artykuł można przeczytać: http://archiwum.rp.pl/artykul/1387743-Kasprowy-Wierch-wraca-do-panstwa.html

Zobacz inne wpisy z tej kategorii:

  • |

    Nie obserwujemy obecnie fundamentalnych zmian w ocenie ryzyka inwestycyjnego w Polsce, które miałyby podłoże w sytuacji geopolitycznej. Oczywiście ten czynnik jest brany pod uwagę przy ocenie projektów inwestycyjnych. Jednak częściej barierą w pozyskaniu kapitału od zagranicznych inwestorów jest pogorszenie rentowności spowodowane wzrostem kosztów produkcji, jaki nastąpił w ostatn

  • |

    Nasz Partner Hubert Huruk skomentował stan i perspektywy polskiego rynku fuzji i przejęć dla "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Rezczpospolita, 27 grudnia 2021 - Duży ruch w przejęciach: Pandemia nieco urealniła wyceny aktywów, co pomagało w finalizowaniu transakcji. – Natomiast w ostatnich miesiącach wyceny spółek przy przejęciu kontroli odnotowują tendencję wzrostową w porównaniu

  • |

    Nasz Partner Zarządzający Dominik Olszewski skomentował dla Pulsu Biznesu obecną sytuację na polskim rynku fuzji i przejęć: W przyszłym roku będzie stabilnie DOMINIK OLSZEWSKI, partner zarządzający z Saski Partners Wzrost liczby fuzji i przejęć na rynku w trzecim kwartale to rezultat kumulacji. W tym roku inwestorzy i sprzedający na kilka miesięcy wstrzymali rozpoczęte procesy,

Następne wpisy

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Saski Partners Sp. z o.o. sp. k.
ul. Śniadeckich 10, 4 piętro
00-656 Warszawa
Tel.: +48 22 218 5900
E-mail: biuro@saskipartners.pl

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski