Blog

Branża medyczna chora z niepewności (Puls Biznesu)

|

Branża medyczna chora z niepewności (Puls Biznesu)

Dominik Olszewski, nasz Partner Zarządzający, zabrał głos w dyskusji Pulsu Biznesu dotyczącej wyzwań i perspektyw stojących obecnie przed branżą medyczną w Polsce – opublikowanej w artykule PB „Branża medyczna chora z niepewności”:

„Od dwóch lat widać spadek aktywności w zakresie fuzji i przejęć w sektorze ochrony zdrowia — transakcji jest mniej i mniejsza jest ich wartość. Nie było dużych przejęć w segmencie szpitali, a inwestorzy koncentrowali się głównie na przychodniach. Kupowały PZU, Neuca czy Penta w transakcjach po kilka, kilkanaście milionów złotych. Teraz, gdy kwestia regulacji się wyjaśni, może dojść do konsolidacji w segmencie szpitali. Widać już, że podmioty prywatne będą miały ograniczony dostęp do finansowania publicznego, co ograniczy ich możliwości rozwojowe — mówi Dominik Olszewski, partner w Saski Partners.”

Całą dyskusję można przeczytać w płatnym serwisie Pulsu Biznesu pod linkiem: https://www.pb.pl/branza-medyczna-chora-z-niepewnosci-865061

Zobacz inne wpisy z tej kategorii:

  • |

    Nie obserwujemy obecnie fundamentalnych zmian w ocenie ryzyka inwestycyjnego w Polsce, które miałyby podłoże w sytuacji geopolitycznej. Oczywiście ten czynnik jest brany pod uwagę przy ocenie projektów inwestycyjnych. Jednak częściej barierą w pozyskaniu kapitału od zagranicznych inwestorów jest pogorszenie rentowności spowodowane wzrostem kosztów produkcji, jaki nastąpił w ostatn

  • |

    Nasz Partner Hubert Huruk skomentował stan i perspektywy polskiego rynku fuzji i przejęć dla "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Rezczpospolita, 27 grudnia 2021 - Duży ruch w przejęciach: Pandemia nieco urealniła wyceny aktywów, co pomagało w finalizowaniu transakcji. – Natomiast w ostatnich miesiącach wyceny spółek przy przejęciu kontroli odnotowują tendencję wzrostową w porównaniu

  • |

    Nasz Partner Zarządzający Dominik Olszewski skomentował dla Pulsu Biznesu obecną sytuację na polskim rynku fuzji i przejęć: W przyszłym roku będzie stabilnie DOMINIK OLSZEWSKI, partner zarządzający z Saski Partners Wzrost liczby fuzji i przejęć na rynku w trzecim kwartale to rezultat kumulacji. W tym roku inwestorzy i sprzedający na kilka miesięcy wstrzymali rozpoczęte procesy,

Następne wpisy

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Saski Partners Sp. z o.o. sp. k.
ul. Śniadeckich 10, 4 piętro
00-656 Warszawa
Tel.: +48 22 218 5900
E-mail: biuro@saskipartners.pl

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski