Blog

Jest popyt na firmy spedycyjne (Rzeczpospolita)

|

Jest popyt na firmy spedycyjne (Rzeczpospolita)

W Rzeczpospolitej został opublikowany przekrojowy artykuł dotyczący trwającej konsolidacji w branży spedycyjnej. Dominik Olszewski, Partner Saski Partners, udzielił komentarza:

„Obecnie w UOKiK czeka wniosek maltańskiego funduszu Hili Ventures o wyrażenie zgody na przejęcie gdyńskiej firmy Allcom. To podmiot zajmujący się spedycją międzynarodową oraz świadczący usługi agencji celnej. Przy zawarciu transakcji doradzał m.in. Dominik Olszewski, partner zarządzający Saski Partners. Zwraca uwagę, że w krajach wysoko rozwiniętych szeroko rozumiana branża logistyczna jest mocno skonsolidowana.

– W Polsce są setki firm spedycyjnych i logistycznych, często zatrudniających kilka osób i nie posiadających istotnego majątku w postaci taboru czy magazynów. Jedynymi ich aktywami zazwyczaj są klienci i kadra menedżerska – mówi Olszewski. To zresztą czasami powoduje, że po osiągnięciu pewnego pułapu rozwoju część pracowników i klientów odchodzi do konkurencji lub działa w ramach nowego podmiotu.

Niezależnie od tego, wiele międzynarodowych firm, ale i regionalnych, chcąc zaistnieć na polskim rynku myśli o akwizycjach. – Do wejścia do Polski zachęca z jednej strony wzrost gospodarczy naszego kraju, a z drugiej mocno poprawiający się stan infrastruktury transportowej oraz rosnący wolumen przewożonych ładunków. W zakresie zainteresowania zagranicznych koncernów znajdują się zwłaszcza podmioty posiadające zdywersyfikowany portfel klientów, dobrze zarządzane i osiągające wysokie obroty – twierdzi Olszewski.”

Pełny artykuł jest dostępny w płatnym serwisie Rzeczpospolitej pod linkiem: http://archiwum.rp.pl/artykul/1312045-Jest-popyt-na-firmy-spedycyjne.html

Zobacz inne wpisy z tej kategorii:

  • |

    Nasz Partner Hubert Huruk skomentował stan i perspektywy polskiego rynku fuzji i przejęć dla "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Rezczpospolita, 27 grudnia 2021 - Duży ruch w przejęciach: Pandemia nieco urealniła wyceny aktywów, co pomagało w finalizowaniu transakcji. – Natomiast w ostatnich miesiącach wyceny spółek przy przejęciu kontroli odnotowują tendencję wzrostową w porównaniu

  • |

    Nasz Partner Zarządzający Dominik Olszewski skomentował dla Pulsu Biznesu obecną sytuację na polskim rynku fuzji i przejęć: W przyszłym roku będzie stabilnie DOMINIK OLSZEWSKI, partner zarządzający z Saski Partners Wzrost liczby fuzji i przejęć na rynku w trzecim kwartale to rezultat kumulacji. W tym roku inwestorzy i sprzedający na kilka miesięcy wstrzymali rozpoczęte procesy,

  • |

    Warszawa, 23 września 2020 r. – Coraz więcej osób zamożnych w Polsce w poszukiwaniu atrakcyjnych stóp zwrotów zwraca się ku rynkowi prywatnych transakcji dłużnych i udziałowych, uważają eksperci firmy doradczej Saski Partners. Rozwojowi tego rynku sprzyja rekordowo niskie oprocentowanie lokat i obligacji, słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie oraz restrykcyjna polityka kredyto

Następne wpisy

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Saski Partners Sp. z o.o. sp. k.
ul. Śniadeckich 10, 4 piętro
00-656 Warszawa
Tel.: +48 22 218 5900
E-mail: biuro@saskipartners.pl

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski