Blog

Rynek transakcji prywatnych w Polsce zyska z powodu pandemii

|

Rynek transakcji prywatnych w Polsce zyska z powodu pandemii

Warszawa, 23 września 2020 r. – Coraz więcej osób zamożnych w Polsce w poszukiwaniu atrakcyjnych stóp zwrotów zwraca się ku rynkowi prywatnych transakcji dłużnych i udziałowych, uważają eksperci firmy doradczej Saski Partners. Rozwojowi tego rynku sprzyja rekordowo niskie oprocentowanie lokat i obligacji, słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie oraz restrykcyjna polityka kredytowa banków.

Na świecie rynek prywatnych transakcji rozwija się prężnie już od kilkunastu lat, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wielkość samego tylko rynku prywatnych transakcji dłużnych, według danych Preqin – międzynarodowej organizacji zajmującej się analizą danych z rynków transakcji alternatywnych, zwiększyła się osiemnastokrotnie z 42 mld dolarów w 2000 roku do niemal 777 mld dolarów w 2018. Tuż przed wybuchem pandemii Preqin szacował, że wartość rynku osiągnie 1 bln dolarów w 2020 roku. Inwestorów przyciągają stopy zwrotu czasem przekraczające nawet 9 proc.

– Od pewnego czasu obserwujemy nowy trend, jeśli chodzi o sposoby pomnażania nadwyżek kapitału przez polskich przedsiębiorców i osoby zamożne. Coraz częściej zwracają się oni bezpośrednio ku firmom i projektom potrzebującym finansowania, poszukując wyższych stóp zwrotu. To zjawisko dodatkowo nasiliło się podczas pandemii, ponieważ rynek publiczny nie dostarcza takich zwrotów, a otoczenie niskich stóp procentowych nie sprzyja lokowaniu nadwyżek kapitału w tradycyjne instrumenty dłużne czy depozyty bankowe – powiedział Dominik Olszewski, partner zarządzający z Saski Partners, firmie doradzającej przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw.

Z powodu pandemii banki centralne agresywnie obniżały stopy procentowe, aby ratować wzrost gospodarczy. Przełożyło się to na drastyczny spadek oprocentowania lokat bankowych i obligacji skarbowych i spowodowało odwrót inwestorów od tradycyjnych sposobów lokowania oszczędności. Covid-19 miał również negatywny wpływ na warszawską giełdę. Poziomy cen, z wyjątkiem nielicznych branż, nie zachęcają obecnie do lokowania tam nadwyżek kapitału – głównemu indeksowi warszawskiej giełdy WIG 20 nie udało się odrobić strat wywołanych pandemią.

– Jeszcze do niedawna polscy przedsiębiorcy zwykle bez większych obaw lokowali część nadwyżki kapitału, na przykład pochodzącego ze sprzedaży biznesu, na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Liczyli tym samym na bezpieczne i stałe dochody z najmu czy też po prostu na stabilny wzrost cen tych aktywów powiedział Dominik Olszewski. – Część środków trafiała również do private bankingu i tylko nieliczni decydowali się na aktywne inwestowanie na rynku niepublicznym, zawierając bezpośrednio transakcje z podmiotami potrzebującymi kapitału, tworząc własne fundusze, czy skupiając swoją działalność inwestycyjną w ramach family office.

Zawieraniu transakcji na rynku prywatnym sprzyja obecnie również restrykcyjna polityka banków komercyjnych spowodowana wybuchem pandemii. Banki z dużą ostrożnością zaczęły podchodzić do kredytowania przedsiębiorstw, a część branż i nowych projektów inwestycyjnych nie ma w ogóle dostępu do pożyczek. Wydłużył się też czas podejmowania decyzji kredytowych i wzrosły formalności. Przedsiębiorcy poszukujący środków na finansowanie inwestycji, kapitał obrotowy, czy zakup innych firm zwracają się ku dysponującym kapitałem inwestorom prywatnym.

Pożyczki dla przedsiębiorstw, pożyczki hipoteczne zabezpieczone na nieruchomościach, inwestycje w udziały firm niepublicznych, inwestowanie w fundusze typu private equity, venture capital, czy private debt mogą stanowić doskonałe uzupełnienie portfela inwestycyjnego inwestorów dysponujących nadwyżkami kapitału – dodał Dominik Olszewski.

Inwestowanie w takie klasy aktywów wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w strukturyzowaniu transakcji. Dlatego często osoby zamożne korzystają z pomocy doradców, którzy potrafią zidentyfikować potencjalne projekty inwestycyjne, pomagają ocenić ich atrakcyjność i ustrukturyzować transakcje.

Zobacz inne wpisy z tej kategorii:

  • |

    Nie obserwujemy obecnie fundamentalnych zmian w ocenie ryzyka inwestycyjnego w Polsce, które miałyby podłoże w sytuacji geopolitycznej. Oczywiście ten czynnik jest brany pod uwagę przy ocenie projektów inwestycyjnych. Jednak częściej barierą w pozyskaniu kapitału od zagranicznych inwestorów jest pogorszenie rentowności spowodowane wzrostem kosztów produkcji, jaki nastąpił w ostatn

  • |

    Nasz Partner Hubert Huruk skomentował stan i perspektywy polskiego rynku fuzji i przejęć dla "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Rezczpospolita, 27 grudnia 2021 - Duży ruch w przejęciach: Pandemia nieco urealniła wyceny aktywów, co pomagało w finalizowaniu transakcji. – Natomiast w ostatnich miesiącach wyceny spółek przy przejęciu kontroli odnotowują tendencję wzrostową w porównaniu

  • |

    Nasz Partner Zarządzający Dominik Olszewski skomentował dla Pulsu Biznesu obecną sytuację na polskim rynku fuzji i przejęć: W przyszłym roku będzie stabilnie DOMINIK OLSZEWSKI, partner zarządzający z Saski Partners Wzrost liczby fuzji i przejęć na rynku w trzecim kwartale to rezultat kumulacji. W tym roku inwestorzy i sprzedający na kilka miesięcy wstrzymali rozpoczęte procesy,

Następne wpisy

WIODĄCY DORADCA
CORPORATE FINANCE Z DOSTĘPEM DO RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Saski Partners Sp. z o.o. sp. k.
ul. Śniadeckich 10, 4 piętro
00-656 Warszawa
Tel.: +48 22 218 5900
E-mail: biuro@saskipartners.pl

corporate finance · fuzje i przejęcia · pozyskiwanie finansowania · restrukturyzacja finansowa · strategiczne doradztwo finansowe · finansowanie kapitałowe · finansowanie dłużne · private equity · private debt · refinansowanie · planowanie majątku · family office · strategia firmy · sprzedaż firmy · nabycie firmy · model finansowy · wycena · emisja akcji · emisja obligacji · wykup lewarowany · wykup menadżerski