• Rok

  2015

  Wartość

  Nie ujawniona

  Sektor

  Ochrona zdrowia

  Częściowy wykup drugiego udziałowca w Grupie Nowy Szpital oraz pozyskanie finansowania dłużnego

  Saski Partners doradzał Marcinowi Szulwińskiemu, udziałowcowi i prezesowi zarządu Grupy Nowy Szpital przy pozyskiwaniu finansowania na wykup nienależących do niego 50% akcji spółki.

  Saski Partners zaproponował, aby wykup drugiego udziałowca został sfinansowany częściowo długiem, a częściowo przez inwestorów kapitałowych w ramach transakcji pre-IPO. Ze względu na trudne warunki rynkowe, transakcja została zrealizowana w części wykupu lewarowanego, z zamiarem umożliwienia całkowitego wyjścia drugiego udziałowca  po przeprowadzeniu w przyszłości IPO Grupy Nowy Szpital.