• Rok

  2010

  Wartość

  629 mln PLN

  Sektor

  Handel detaliczny

  Nabycie 100% akcji Ruchu od Skarbu Państwa i pozostałych akcjonariuszy

  W 2010 Saski Partners doradzał amerykańskiemu funduszowi Eton Park przy przejęciu dystrybutora prasy Ruch.

  Saski Parners wspierał fundusz i grupę menedżerów przy zakupie od Skarbu Państwa kontrolnego pakietu akcji Ruchu, a następnie przy publicznym wezwaniu do sprzedaży akcji i wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych.